Jak pomagamy?

Afryka to dla podróżników bezpieczna przystań pozwalająca na ucieczkę od szarej codzienności. Dla nas - drugi dom, miejsce pełne przyjaciół i źródło wspaniałych wspomnień. Staramy się oddać dobro, które z niego czerpiemy. Zobacz, jakie działania prowadzi Africaline w ramach odpowiedzialnego podróżowania.


Wspieramy lokalną społeczność

Dzieci to przyszłość Afryki - najmłodszego (pod względem średniego wieku populacji) z wszystkich kontynentów. Mając świadomość, jak ważna jest edukacja młodych ludzi, wspieramy szkołę w Wasu Rongai, położoną w sąsiedztwie naszj eco lodgy - Desert Rose. Dotychczas udało nam się m. in. poprawić bezpieczeństwo wioski, wybudować wodociąg i zbiornik na 30 000 l wody.

Regularnie kupujemy i przekazujemy szkole suplementy diety, antybiotyki, starając się zapewnić higieniczne warunki do życia i nauki dzieciom zamieszkującym wioskę. Kolejnym krokiem będzie umieszczenie kranów, prysznicy oraz zraszaczy na terenie szkoły. W najbliższej przyszłości planujemy także budowę nowych ławek.

Każdy klient naszej lodgy wspiera szkołę w Wasu Rongai kwotą 10 USD (wliczone w cenę pobytu). Ponadto pracownikami lodgy są członkowie aż 28 rodzin liczącej 800 mieszkańców wioski.

Działamy w organizacjach:

East African Wildlife Society

Towarzystwo założone w 1968 roku przez kenijskich studentów, działające na rzecz ochrony naturalnego dziedzictwa krajów Afryki Wschodniej.

Wild Clubs of Kenya

Stowarzyszenie, które od 1961 roku podejmuje i wspiera inicjatywy na rzecz ochrony dzikiej przyrody Afryki Wschodniej oraz promuje metody mądrego wykorzystania bogactw naturalnych regionu przez człowieka.


Współpracujemy z fundacjami:

Rhino Ark

Africaline jest jednym ze sponsorów dorocznego rajdu off-road Rhino Charge, którego celem jest zebranie funduszy na ochronę nosorożców i zachowanie ekosystemów kenijskich parków narodowych. Grzegorz Kępski został także zaproszony przez uczestniczki rajdu - córki księcia Eustachego Sapiehy: Teresę, Marię i Annę - do wspierania drużyny.

AAR Beckamnn Trust

głównym celem fundacji jest poprawa warunków życiowych i zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej najuboższym rodzinom. Założycielką fundacji jest wieloletnia przyjaciółka Africaline Maryjka Sapieha-Beckmann – córka księcia Eustachego Sapiehy, którą zachęciliśmy do objęcia szkoły w Wasu Rongai programem Tree for Life, w ramach którego w dziesiątkach szkół na terenie Kenii i Tanzanii dzieci uczone są m. in. sadzenia drzew opałowych.


Aktywizujemy zawodowo

Wspieramy osoby przedsiębiorcze, które nie są w stanie rozwinąć działalności zawodowej ze względu na brak środków na zakup potrzebnego sprzętu lub narzędzi. Przykładem osoby, której pomogliśmy w rozpoczęciu działalności jest Sulejman, rybak z Diani Beach, któremu Grzegorz Kępski zasponsorował dłubankę - teraz Sulejman utrzymuje się z zabierania turystów na rejs.

Finansujemy edukację młodych mieszkańców Kenii:

Immanueli Itengu (8 l.)
szkoła podstawowa
Elisabeth Nasumba (13 l.)
szkoła średnia
Alice Serianae
Kenya Institute of Management
© 2016 Africaline.